Πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Εξοπλισμός

Στη Sigma έχουμε σαν στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλείας και για αυτό επενδύουμε διαρκώς στην επέκταση και στην αναβάθμιση της χωρητικότητας και της τεχνολογικής υποδομής του δικτύου μας.

Το δίκτυο μας αναβαθμίζεται συνεχώς με τον πλέον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό που σε συνδυασμό με τις εντατικές διαδικασίες συντήρησης και ελέγχου παρέχει αξεπέραστη ποιότητα επικοινωνίας και διασφαλίζει διαθεσιμότητα που αγγίζει το 100%.

Το δίκτυο της Sigma εξελίσσεται συνεχώς ακολουθώντας άμεσα τις διεθνείς τάσεις σε θέματα τεχνολογίας αιχμής με σκοπό την ταχύτατη, ομαλή και υψηλού επιπέδου παροχή των πλέον προηγμένων υπηρεσιών στους συνδρομητές.

Το κέντρο λήψης σημάτων μας αποτελείται από:

 • Δέκτες γραμμών PSTN τελευταίας τεχνολογίας, με ανεξάρτητο Module σε κάθε γραμμή, για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, που υποστηρίζει όλα τα γνωστά formats επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ademco Contact ID, SIA, Ademco Express, FBI Superfast κλπ.
 • Δέκτες GPRS, για λήψη σημάτων μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας.
 • Δέκτες TCP/IP, για λήψη σημάτων μέσω Internet.
 • Servers Hewlett-Packard τελευταίας τεχνολογίας. Η τοπολογία των Servers και των τερματικών είναι τέτοια ώστε, οποιαδήποτε βλάβη σε έναν από αυτούς, να μην επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων.
 • Υπόγειο τηλεφωνικό δίκτυο με συνοπτικές ψηφιακές γραμμές και μισθωμένο ψηφιακό κύκλωμα που επιτρέπει την μόνιμη σύνδεση στο Internet.
 • Πρόγραμμα λήψης και επεξεργασίας των εισερχομένων σημάτων τελευταίας τεχνολογίας (Patriot), με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς την ανάγκη επέμβασης του χειριστή στην επεξεργασία αυτών.
 • Τηλεφωνικό κέντρο VoIP, προηγμένης τεχνολογίας, βασισμένο στην πλατφόρμα Asterisk PBX. Με δυνατότητα ηχητικής καταγραφής όλων των κλήσεων και πλήρη αναφορά εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.

Η αυτονομία του σταθμού επιτυγχάνεται με:

 • Υποστήριξη όλων των μηχανημάτων του σταθμού με On-Line UPS.
 • Ανεξάρτητους συσσωρευτές στους δέκτες του κεντρικού σταθμού.
 • Τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 40 KVA, με αυτοματοποιημένο σύστημα μεταγωγής από την τροφοδοσία της ΔΕΗ στη γεννήτρια.